ฮาร์ดแวร์ของ Apple มาพร้อมกับการรับประกัน 1 ปี และ การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์นาน 90 วัน ขยายระยะเวลาการรับประกันด้วย AppleCare Protection Plan, เพราะ Apple ผลิตทั้งฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมอื่นๆ ทำให้การทำงานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประสานกันได้เป็นอย่างดี ซึ่ง AppleCare จะมอบบริการแบบ one-stop service โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Apple ทำให้ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว
 
 
 
สำหรับ Mac และ Apple Display
ขยายระยะเวลาการรับประกันฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ นานสูงสุด 3 ปี ให้กับเครื่อง Mac หรือ Apple Display ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม
 
 
 
 
สำหรับ iPod และ Apple TV
ขยายระยะเวลาการรับประกันฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ นานสูงสุด 2 ปี ให้กับเครื่อง iPod หรือ Apple TV ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม
 
 
 
 
สำหรับ iPad
ขยายระยะเวลาการรับประกันฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ นานสูงสุด 2 ปี ให้กับเครื่อง iPad หรือ ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม
 
 
 
 
  AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac
บริการและการสนับสนุนจากบุคคลที่รู้จักเครื่อง Mac ของคุณดีที่สุด
 
 
 
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจร ในที่เดียว
• ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรง • หมายเลขเดียวสําหรับการโทรขอ ความช่วยเหลือ
 
 
 
ความคุ้มครองด้านฮารด์ แวร์ของ Apple
• คุ้มครอง Mac ทั้งหมด
• อุปกรณ์ Time Capsule หรือ AirPort
• จอแสดงผล Apple ท่ีสั่งซื้อพร้อม Mac
• บริการซ่อมแซมทั่วโลก
• บริการนอกสถานที่สําหรับ Mac เดสก์ท็อป
 
 
 
รวมบริการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร
• ความช่วยเหลือสําหรับ Mac OS X
• คําถามเกี่ยวกับ iLife และ iWork
• การเชื่อมต่อเครือข่าย AirPort
• การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 
 
 
  AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad
บริการและการสนับสนุนจากบุคคลที่รู้จักเครื่อง Mac ของคุณดีที่สุด
 
 
 
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจร ในที่เดียว
• ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรง • หมายเลขเดียวสําหรับการโทรขอ ความช่วยเหลือ
 
 
 
ความคุ้มครองด้านฮารด์ แวร์ของ Apple
• คุ้มครอง iPad ทั้งหมด
• แบตเตอรี่ iPad
• อุปกรณ์เสริมที่มีมาให้
 
 
 
รวมบริการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร
• ช่วยเหลือการใช้ iOS 6
• คําถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Apple- branded iPad เช่น Mail,Safari,ปฏิทิน, รีโมท, iTunes และ iMovie
• การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
 
 
 
  AppleCare Protection Plan สำหรับ iPod และ Apple TV
บริการและการสนับสนุนจากบุคคลที่รู้จักเครื่อง Mac ของคุณดีที่สุด
 
 
 
บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจร ในที่เดียว
• ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรง • หมายเลขเดียวสําหรับการโทรขอ ความช่วยเหลือ
 
 
 
ความคุ้มครองด้านฮารด์ แวร์ของ Apple
• คุ้มครอง iPod ทั้งหมด
• แบตเตอรี่ iPod
• หูฟังและอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้
 
 
 
รวมบริการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร
• ช่วยเหลือการใช้ iOS 6
• คําถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Apple- branded iPod เช่น Mail,Safari,ปฏิทิน, รีโมท, iTunes และ iMovie
• การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย