ตำแหน่งที่ต้องการ
  เงินเดือนที่ต้องการ   ต่อเดือน
     
  รูปถ่าย
  Resume
     
  ข้อมูลส่วนตัว  
  ชื่อ - นามสกุล -
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
 
อีเมล์    
               
 
อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก
               
วัน เดือน ปีเกิด      
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่ - - - -  
หมดอายุ    
ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.    
ภาวะทางทหาร
ได้รับการยกเว้น
ปลดเป็นทหารกองหนุน
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ
โสด แต่งงาน หม้าย แยกกัน
เพศ
ชาย หญิง    
               
  ประวัติครอบครัว  
  มารดา ชื่อ-สกุล อายุ  ปี   อาชีพ
  บิดา ชื่อ-สกุล อายุ  ปี   อาชีพ
  ชื่อภรรยา/สามี อายุ  ปี   อาชีพ
  จำนวนบุตร คน
  มีพี่น้อง คน   เป็นชาย  คน เป็นหญิง   คน   ตัวท่านเป็นคนที่
     
  ประวัติการศึกษา
 
 
สถาบัน
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
1.
2.
   
  ประวัติการทำงาน
 
 
บริษัท
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
เงินเดือน
1.
2.
     
  ความสามารถอื่นๆ
  ภาษาไทย พอให้ ดี ดีมาก
  ภาษาอังกฤษ พอให้ ดี ดีมาก
  ใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
  คอมพิวเตอร์
     
  แนะนำตัว
     
   
    กรุณาใส่ตัวเลขที่ท่านเห็นครับ