ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานขาย Full Time
  พนักงานขาย Part Time
  พนักงานต้อนรับและดูแลูกค้า
  Customer Support
  Cashier
  Technician
  HR Pay Roll
  Marketing Manager
 
 
ตำแหน่ง : พนักงานขาย Full Time
 
 
ลักษณะงาน
 
iStudio ตัวแทนจำหน่ายระดับพรีเมี่ยมของ Apple ผู้สร้างสรรค์สินค้าคุณภาพอย่าง iPhone, iPod และ MacBook ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพ หน้าตาดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความมั่นใจในการแนะนำสินค้าของ Apple ร่วมโปรแกรมการคัดเลือกและฝึกอบรม เพื่อเป็น Product Expert ประจำร้าน iStudio, iBeat และ U-Store สัมผัสประสบการณ์การทำงานกับหนึ่งในบริษัทที่คนต้องการทำงานด้วยมากที่สุด
 
 
หน้าที่หลัก
 
• สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่กำหนดให้
• สร้างประสบการณ์และความพึงพอใจระดับสูงสุดให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านโดยเป็นไปตามมาตรฐานแผนพัฒนาบุคลากรของ Apple
• เข้ารับการฝึกอบรมที่ทางบริษัทฯ และ Apple จัด รวมถึงการทดสอบออนไลน์ผ่านระบบ Apple Sales Training Online และการทดสอบโดยหัวหน้างาน
• พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในเวลางานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• รับผิดชอบและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและตรงต่อเวลา
 
 
คุณสมบัติ
 
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีทักษะในการนำเสนอ และในการพูดในที่สาธารณะ
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี พูดจาฉะฉาน น่าฟัง
• สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
• มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย, งานบริการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ของ Apple
• ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน และ รักษาเวลา
• มีไหวพริบ ปฏิภาณ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
• มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ